Cập nhật quy định môi trường

 Hướng dẫn Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật Phòng cháy và chữa cháy sửa đổi

Để hoàn thiện dự thảo Tiêu chuẩn kỹ năng nghề quốc gia theo quy định tại điểm a khoản 2 Điều 13 thông tư 56/TT-BLĐTBXH ngày 24/12/2015 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn xây dựng, thẩm định và công bố tiêu chuẩn kỹ năng nghề quốc gia

Về việc gia hạn Giấy xác nhận đủ điều kiện về bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất.

Bộ Công Thương ban hành Thông tư số 25/2020/TT-BCT ngày 29/9/2020 Quy định về việc lập kế hoạch, báo cáo thực hiện kế hoạch sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; thực hiện kiểm toán năng lượng.

Quyết định 09/2020/ QĐ-TTG về quy chế ứng phó sự cố chất thải tại doanh nghiệp

Nghị quyết 129/NQ-CP Phiên họp thường kỳ chính phủ tháng 8 năm 2020 đề cập về việc tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp khi thực hiện một số quy định của Nghị định số 40/2019/NĐ-CP trong bối cảnh đại dịch Covid-19

Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng

Bộ TN&MT ban hành Quyết định số 1868/QĐ - BTNMT về quy chế tiếp nhận, thẩm định hồ sơ và trả kết quả giải quyết TTHC theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng tiền chất thuốc nổ do Bộ Công thương ban hành.

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia (QCVN) về an toàn trong sản xuất, bảo quản, vận chuyển và sử dụng hóa chất nguy hiểm, do Bộ Công Thương ban hành

Đăng ký Hội viên miễn phí